Samarbeids-
partnere

• Helsesøstertjenesten

• PPT

• Barnevern

• Fysio- / ergoterapitjenesten

• Samarbeidsutvalg (eiere, tillitsvalgte og foreldrerepresentanter)

• Foreldresamarbeid / utvalg / møter