Kontakt oss

Fagertun Barnehage MKAF

Styrer

v/ Caroline Øyås Pedersen
Tlf. 75 17 01 60

Adresse

Frøyas gt. 1, 8660 Mosjøen

Avdelingene:

Kvitveisen

v/ Eli Rye
Tlf. 902 38 467

kvitveisen@fagertun-barnehage.no

Smørblomsten

v/ Beate Jakobsen
Tlf. 902 57 602

smorblomsten@fagertun-barnehage.no

Blåklokka

v/ Trine Bomnes
Tlf. 902 38 923

blaklokka@fagertun-barnehage.no

Rødkløveren

v/ Kevin Olsrud
Tlf. 902 39 053

rodkloveren@fagertun-barnehage.no