Aktiviteter
og arrangement

Januar

Solfest

Bamsefest

Februar

Karneval

Alle venners dag

Mars

Blåtur

Vinteraktivitetsdag

April

Påskelunsj

Mai

Førskoledager

Ryddeuke

Tur til landbruksskolen

Tannvernuke

Mini 17. mai

Juni

Tronesbasar

Tronestur

Avslutning for skolebarna

Juli

Sommerplan

August

Sommerplan

September

Barnehagens bursdag

Brannvernuke

Oktober

Toddlerdag

Fotografering

Halloween (Hallo, venn)

November

Juleverksted

Desember

Adventsfest

Lucia

Nissefest

Julelunsj